La excellence IAS 2014-2015 Rankers list

Total Ranks of La excellence IAS

RANKERS NAME                                 RANK
J.SNEHAJA                                          103
ALLAPATI PAVAN KUMAR REDDY     179
Y RISHANTH REDDY                          180
VAIBHAV                                            196
UTTEJ                                              234
DR.SANJAY                                         330
PRAVEEN KANDI                                363
P VIGNAN                                           393
YATHISH                                            453
MADHULATHA NAGIREDDYGARI      496
A PRIYANKA                                        529
P UDAY PRAVEEN                              593
ANAND R                                            621
VADNAM NIKHIL                                 794
SJNHK VARAPRASAD VARMA           806
BANOTH YAKHIL CHAND                   916
SAHAS SURYA                                    948
VIJAY KRISHNA                                  988
KLAKALURI ARAVIND                         1022

admin